Διήμερο προβολής της πράξης InterRecycle

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου» με το ακρωνύμιο InterRecycle διοργανώνει διήμερο προβολής στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 07/09/2023 διοργανώνεται ανοικτή ημέρα επίσκεψης στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αμαρίου από τη 1:00 μ.μ. έως τις 2:30 μ.μ.. Κατά την ανοικτή ημέρα επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί περιήγηση και ξενάγηση στην πιλοτική μονάδα του ρομποτικού συστήματος ταχείας διαλογής.

Την Παρασκευή 08/09/2023 και ώρα 09:45, διοργανώνεται ημερίδα προβολής της Πράξης που θα διεξαχθεί στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Ανδρόγεω 4. Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό και έχει ως στόχο την ενημέρωσή τους για το αντικείμενο και τα αποτελέσματα της Πράξης.

Το InterRecycle έχει ως αντικείμενο την προώθηση της χρήσης έξυπνων ρομποτικών συστημάτων που αυτοματοποιούν τη διαδικασία διαλογής/ταξινόμησης ανακυκλώσιμων, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των βιομηχανικών μονάδων ανάκτησης υλικών, οι οποίες μέχρι στιγμής βασίζονται κατά κύριο λόγο στη χειροδιαλογή. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη δημιουργία του ρομποτικού συστήματος στοχεύει να αυξήσει την ταχύτητα επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, την εμβέλεια δράσης των φορέων συλλογής και διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, την καθαρότητα των ανακτώμενων υλικών, καθώς και τη δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά προς όφελος των δημοτικών αρχών και των πολιτών.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ατζέντα του διημέρου.