Ημερίδα κλεισίματος των πράξεων

Η Ειδική Υπηρεσία (ΕΥ) INTERREG 2021-2027 / ΚΓ διοργάνωσε ημερίδα κλεισίματος των πράξεων που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 04 Ιουλίου 2023 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης (Κορωναίου 9, 71202). Αρχικά, έγινε μια συνοπτική παρουσίαση του Οδηγού Κλεισίματος και έπειτα συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν στη δημοσιότητα των έργων. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τις διαδικασίες κλεισίματος των πράξεων.