Δράση για την ενημέρωση φοιτητών στο ΕΙΠΛ

Στις 12 Μαίου 2023, το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργάνωσε μια δράση για την προώθηση της πράξης InterRecycle με στόχο να ενημερωθούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τον στόχο και την εξέλιξη της πράξης. Επίσης, στο επίκεντρο της ενημέρωσης ήταν θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τον σωστό τρόπο ανακύκλωσης αλλά και τη χρήση ρομποτικών συστημάτων ταχείας διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.