Παρουσίαση προγράμματος Green Schools

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος Green Schools στο χώρο εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδέει το Δήμο με τους πολίτες και τα σχολεία με στόχο την εδραίωση της διαδικασίας της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση γύρω από αυτήν. Το πρόγραμμα θα φροντίσει για την ενημέρωση των μαθητών μέσω ειδικά σχεδιασμένου ενημερωτικού υλικού (όπως βίντεο, άρθρα, κουίζ) και οι μαθητές θα είναι σε θέση να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα εντός των σχολείων σε 4 κατηγορίες: πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, μπαταρίες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκδήλωσης, έγινε και μία σύντομη τοποθέτηση από τον κ. Μιχάλη Μανιαδάκη για την πράξη InterRecycle.