Τα Νέα Μας

1η Συνάντηση Ολομέλειας & Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου InterRecycle στην Ελλάδα

Επιτυχώς πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Συνάντηση Ολομέλειας της Πράξης InterRecycle, που έλαβε μέρος στις 11 Φεβρουαρίου 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, αρχικά με επίσκεψη στο χώρο βιομηχανικής έρευνας του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και στη συνέχεια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με τη συμμετοχή όλων των φορέων που συνεισφέρουν στην υλοποίηση του έργου.

2η Συνάντηση Ολομέλειας του έργου InterRecycle

Στις 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Δεύτερη Συνάντηση Ολομέλειας της Πράξης InterRecycle, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν στο έργο.

1ο άρθρο της πράξης InterRecycle

Το ΕΙΠΛ συνέταξε το 1ο σύντομο άρθρο για την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης στο πλαίσιο του έργου InterRecycle

2o άρθρο της πράξης InterRecycle

Άρθρο του ΙΤΕ σχετικά με τη διαδικασία της ανακύκλωσης και τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Ερωτηματολόγιο πολιτών

Ερωτηματολόγιο για τις απόψεις των πολιτών στην Κύπρο και την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων ανακύκλωσης.

Ατζέντα ημερίδας στην Κύπρο

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ημερίδα με θέμα InterRecycle: Ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ανακύκλωσης.

Ατζέντα ημερίδας στην Κρήτη

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης ημερίδα με θέμα InterRecycle: Ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ανακύκλωσης.

Δελτίο τύπου ημερίδας στην Κύπρο

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η ενημερωτική ημερίδα της πράξης InterRecycle

Δελτίο τύπου ημερίδας στην Κρήτη

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η ενημερωτική ημερίδα της πράξης InterRecycle

4η Συνάντηση Ολομέλειας του έργου InterRecycle

Στις 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση Ολομέλειας της Πράξης InterRecycle. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον ΕΣΔΑΚ και έλαβε μέρος στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου κατά την ημέρα των εγκαινίων της.