Τα Νέα Μας

1η Συνάντηση Ολομέλειας & Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου InterRecycle στην Ελλάδα

Επιτυχώς πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Συνάντηση Ολομέλειας της Πράξης InterRecycle, που έλαβε μέρος στις 11 Φεβρουαρίου 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, αρχικά με επίσκεψη στο χώρο βιομηχανικής έρευνας του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και στη συνέχεια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με τη συμμετοχή όλων των φορέων που συνεισφέρουν στην υλοποίηση του έργου.

2 η Συνάντηση Ολομέλειας του έργου InterRecycle

Στις 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Δεύτερη Συνάντηση Ολομέλειας της Πράξης InterRecycle, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν στο έργο.