Δημοσιευμένα Άρθρα

Για τη διάχυση των καινοτόμων αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του έργου, αναπτύχθηκαν και δημοσιεύθηκαν ορισμένα επιστημονικά άρθρα ενώ πραγματοποιήθηκε και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

«Τεχνητή Νοημοσύνη: συστήματα και εφαρμογές στην αλυσίδα της κυκλικής Οικονομίας»

Παρουσιάστηκε στο 7 ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), “Επιτάχυνση της Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία, Ευκαιρίες & Κίνδυνοι”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα.

"Measuring the socioeconomic impact of using robotic systems in recycling: The case of Greece and Cyprus"

Παρουσιάστηκε στο 16ο ετήσιο συνέδριο EUROMED ACADEMY OF BUSINESS (EMAB) (Business Transformation in Uncertain Global Environments) που έλαβε χώρα στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2023 στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

"Synthetic data generation based on grid deformation for waste recycling applications"

Παρουσιάστηκε στο συνέδριο IEEE IST 2023, International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST) που διεξήχθη στις 17-19 Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

"Hyperspectral Classification of Recyclable Plastics in Industrial Setups"

Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάστηκε στο συνέδριο IFIP International Federation for Information Processing 2023 που πραγματοποιήθηκε στις 12-15 Ιουνίου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και έχει δημοσιευθεί στο Maglogiannis, I., Iliadis, L., Maclntyre, J., Dominguez, M. (eds) Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 675. Springer, Cham.