Παρουσίαση για την ανακύκλωση στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Μία ακόμα παρουσίαση για την ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης InterRecycle, την Πέμπτη 6 Απριλίου, στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης. Συζητήθηκαν οι διαφορετικοί δυνατοί τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως είναι για παράδειγμα η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. Έγινε επίσης λόγος για τις διαφορετικές ομάδες ανακυκλώσιμων υλικών που συναντάμε και πιο συγκεκριμένα, για το ποια υλικά ανακυκλώνονται στον κάθε κάδο αναλόγως το χρώμα του. Στη συνέχεια της παρουσίασης, δόθηκε έμφαση στους λόγους για τους οποίους οφείλουμε όλοι μας να κάνουμε ανακύκλωση.