Τα ρομπότ στις υπηρεσίες του ΕΣΔΑΚ και της ανακύκλωσης

Ένα υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων αναπτύσσει ο ΕΣΔΑΚ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του ανακυκλώσιμου υλικού.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης προχωρώντας τον σχεδιασμό του για τη διαχείριση των απορριμμάτων εξελίσσεται διαρκώς. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως χώρα είναι, ίσως, η χαμηλή ποιότητα του υλικού που φθάνει στα εργοστάσια ανακύκλωσης, γεγονός που δυσχεραίνει πολύ τη διαδικασία διαλογής των απορριμμάτων και εν τέλει της ανακύκλωσης. Οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη διαχείριση απορριμμάτων και οι απαιτητικοί στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών απαιτούν τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Στο πλαίσιο της Πράξης μας, ο ΕΣΔΑΚ αναπτύσσει ένα σύγχρονο ρομποτικό σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων με ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Πρόκειται για ένα σύνθετο σύστημα το οποίο αποτελείται από έναν ιμάντα μεταφοράς απορριμμάτων καθώς και ένα ρομποτικό σύστημα που κινείται γραμμικά πάνω από τον ιμάντα αναγνωρίζοντας και διαλέγοντας τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ρομποτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα διαλογής 6.600 αντικειμένων ανά ώρα, όταν μέχρι σήμερα διαλέγονται 2.400 αντικείμενα. Γίνεται δηλαδή αντιληπτή η σημαντική αναβάθμιση που θα επέλθει στη διαδικασία διαλογής μέσω της χρήσης του ρομποτικού συστήματος. Όμως, τα οφέλη δεν περιορίζονται στην επιτάχυνση της διαδικασίας διαλογής, καθώς επιτυγχάνεται η μείωση των εργατικών ατυχημάτων σε ένα δύσκολο και επικίνδυνο πόστο όπως αυτό της χειροδιαλογής απορριμμάτων. Περαιτέρω, η χρήση του ρομποτικού συστήματος θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας της ανακύκλωσης, ακόμη και σε έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή της πανδημίας καθώς παρουσιάστηκε δυσλειτουργία των Κέντρων Ανακύκλωσης λόγω παρουσίας δυνητικά μολυσμένων υλικών στους κάδους ανακύκλωσης. Το ρομποτικό σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση του τελικού ποιοτικού ελέγχου των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στοχεύοντας στην επίτευξη σχεδόν απόλυτης καθαρότητας του υλικού προς ανακύκλωση και βοηθώντας στην επίτευξη των υψηλών στόχων της ανακύκλωσης και καθαρότητας των ανακτημένων υλικών. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε βίντεο από την δοκιμαστική λειτουργία του ρομποτικού συστήματος: Link