Βίντεο

Για την προώθηση των αποτελεσμάτων της πράξης InterRecycle στο ευρύ κοινό ετοιμάστηκαν δύο βίντεο: το πρώτο αφορά στα αποτελέσματα του έργου κατά την ενδιάμεση φάση εξέλιξης του έργου και το δεύτερο αφορά τα τελικά αποτελέσματα του ρομποτικού συστήματος που αναπτύχθηκε.