Παρουσίαση για την ανακύκλωση

Στο πλαίσιο της πράξης InterRecycle, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου έγινε μία παρουσίαση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών του Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριμένα στους μαθητές της Γ’ Τάξης. Η παρουσίαση αφορούσε στους διαφορετικούς δυνατούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς επίσης και στα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εκφράζοντας απορίες και προβληματισμούς ενώ μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε σύντομη συζήτηση και περαιτέρω ερωτήσεις των παιδιών.