Παρουσίαση για την ανακύκλωση στο 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Στο πλαίσιο της πράξης InterRecycle, την Τρίτη 21 Μαρτίου έγινε μια ενημερωτική παρουσίαση στο 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριμένα σε όλους τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου. Η παρουσίαση αφορούσε στους διαφορετικούς δυνατούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς επίσης και στις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών. Έγινε συζήτηση για το ποια υλικά ανακυκλώνονται στον κάθε κάδο και δόθηκε επίσης έμφαση στους λόγους για τους οποίους πρέπει όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να κάνουμε ανακύκλωση.